Forsikringer

EN SIKRING FOR DIG OG DINE NÆRMESTE

Livsforsikring

Et dødsfald er tragisk. Med en forsikring ved død, sikres de efterladte økonomisk når man går bort.

 

Udbetalingen kan ske på én gang eller over en årrække og kan være skattefri, skattepligtig eller en kombination.

NÅR UHELDET ER UDE

Tab af erhvervsevne

En forsikring ved tab af erhvervsevne dækker økonomisk, hvis man i en kortere eller længere periode mister eller får nedsat sin erhvervsevne. 

 

Udbetalingen sker månedsvis, er skattepligtig og samtidig kan den fremtidige opsparing også sikres.


For den sygmeldte medarbejder betyder forsikringen økonomisk tryghed under sygdomsforløbet, ligesom der kan ske udbetaling til arbejdsgiveren så længe man fortsat er ansat. 

EN HJÆLPENDE HÅND

Kritisk sygdom

Med en forsikring med kritisk sygdom kan man få udbetalt et skattefrit engangsbeløb, hvis man bliver ramt af én af visse kritiske sygdomme.

 

Dette kan f.eks. være visse typer kræft, blodprop, hjerneblødning m.v. Listen over omfattede sygdomme opdateres løbende.

 

EN TRYG OG SIKKER HVERDAG

Sundhedsforsikring

Hvis en af dine medarbejdere eller du som privatperson får en skade eller bliver sygemeldt, er det helt afgørende, at den rigtige proces bliver sat i gang, så medarbejderen eller du kan få den rigtige hjælp, den mest effektive behandling og støtte til at blive frisk og komme tilbage i arbejde.

 

Sundhedsforsikringerne dækker bl.a. behandling af alt fra små fysiske skavanker i ryg og nakke til stress og overbelastning, men også hjælp f.eks. i forbindelse med forundersøgelse, operation, misbrug af alkohol eller andre rusmidler.

Har du brug for at anmelde en skade?

Hvis du har brug for at anmelde en skade eller benytte din sundhedsforsikring, kan du læse mere ved at klikke her:

Anmeld skade